Kuruluşların neredeyse yüzde 90’ı data koruma konusunda yetersiz

Kuruluşların %89’unun dataları gereğince korumadığını tespit eden rapora nazaran, iş beklentileri ile BT’nin sunma yeteneği ortasındaki kopukluk hiç bu kadar tesirli olmamıştı. Rapor, önümüzdeki 12 ay ve sonrası için bilgi muhafaza stratejilerini anlamak için 3.000’den fazla BT karar alıcısı ve global kuruluşla anket yaptı. Misal kategoride yapılan en geniş araştırma olan bu çalışma, kullanımı süratle artan bulut hizmetleri ve bulutta lokal altyapı da dahil olmak üzere tertiplerin karşılaştıkları BT zorluklarına nasıl hazırlandıklarını ve ayrıyeten, genişleyen siber akın ortamı ve iş sürekliliğini sağlayan Çağdaş Data Müdafaa stratejisini uygulamak için attıkları adımları inceledi.

“Son iki yılda [pandemiden beri] data iki katından fazla büyüdü ve uzaktan çalışma ve bulut tabanlı hizmetler üzere sistemleri nasıl benimsediğimiz bunun küçük bir modülü değildi” diyen şirketin CEO’su Anand Eswaran kelamlarına şöyle devam etti: “Veri hacimleri patladığından, data müdafaayla ilgili riskler de arttı ki bunun en güzel örneği fidye yazılımı diyebiliriz. Bu araştırma, kuruluşların bu zorlukların farkında olduğunu ve çoklukla kullanıcıların muhtaçlık duyduğu müdafaayı sağlamada yetersiz kaldıklarından bu alanda büyük yatırımlar yaptığını gösteriyor. ‘Üretim’ platformlarının modernizasyonu, ‘koruma’ yol ve stratejilerinin modernizasyonunu geride bıraktığı için işletmeler taban kaybediyor. Bilgi hacimleri ve platform çeşitliliği artmaya devam edecek ve siber tehdit ortamı genişleyecektir. Bu nedenle, CXO’lar, hâlihazırda sahip oldukları boşlukları kapatan ve artan data müdafaa taleplerine ayak uyduran bir stratejiye yatırım yapmalıdır.”

Data müdafaa açığı genişliyor

Araştırma data müdafaa yeteneklerinin işletmenin taleplerine ayak uyduramadığını ortaya çıkardı. İştirakçilerin %89’u bir kesinti sonrasında ne kadar bilgi kaybetmeyi göze alabilecekleri ile dataların ne sıklıkta yedeklendiği ortasında bir açık olduğunu tabir etti.

Bu açık son 12 ayda %13 oranında artarak bilgilerin hacim ve değer açısından büyümeye devam ederken, datayı tatmin edici bir seviyede muhafazadaki zorlukların da çoğaldığını gösterdi. Bunun ardındaki temel itici güç, işletmelerin karşılaştığı bilgi müdafaa zorluklarının çok büyük ve giderek daha çeşitli olması.

Kuruluşların %76’sının son 12 ay içinde en az bir fidye yazılımı olayı bildirmesiyle,  siber ataklar bu yıl da kesinti müddetinin en büyük tek nedeni oldu. Bu olayların sadece sıklığı değil, tıpkı vakitte tesirleri de telaş verici. Kuruluşlar akın başına kayıp bilgilerinin %36’sını kurtaramadı, bu da işletmelerin mevcut data muhafaza stratejilerinin fidye yazılımı hücumlarını tedbire, atak sonrası düzgünleşme ve bu hücumlardan bilgi kurtarma noktalarında yardımcı olmadığını kanıtladı.

“Siber hücumlar giderek karmaşıklaştıkça ve önlenmesi daha da zorlaştıkça, yedekleme ve kurtarma tahlilleri, kuruluşların çağdaş bilgi müdafaa stratejilerinde zarurî hale geldi”  diyen şirketin CTO’su Danny Allan; “Gönül rahatlığı için tertiplerin, yedeklemelerin tahsis edilen pencere içinde tamamlandığından ve geri yüklemelerin gerekli Hizmet Düzeyi Muahedeleri (SLAs) içinde teslim edildiğinden %100 emin olması gerekir. Fidye yazılımı saldırısı durumunda dataların korunmasını ve kurtarılabilir olmasını sağlamanın en düzgün yolu üçüncü parti bir uzmanla paydaşlık kurmak ve sayısız data merkezini koruyan otomatikleştirilmiş ve düzenlenmiş bir tahlile ve bugün her büyüklükteki kuruluşun güvendiği bulut tabanlı üretim platformlarına yatırım yapmak diyebiliriz.” halinde konuştu.

İşletmeler acil bir bilgi müdafaa olayıyla karşı karşıya

Tertipler, bilgi müdafaa yetenekleriyle bu büyüyen tehdit ortamı ortasındaki boşluğu kapatmak için data müdafaasına, BT yatırımlarından yılda yaklaşık %6 daha fazla harcama yapacaklar. Bu, yürütme kabiliyetini geride bırakan data müdafaa muhtaçlıkları trendini bilakis çevirmenin bir yolu olsa da CXO’ların Çağdaş Data Muhafazaya acil gereksinimi olduğunu kabul ettiğini görmek olumlu.

Baskın bilgi platformu olma yolunda ilerlemeye devam eden Bulut hizmetlerini kuruluşların %67’si hali hazırda data müdafaa stratejilerinin bir kesimi olarak kullanıyor, kuruluşların %56’sı ise şu anda üretimde konteynerları kullanıyor yahut önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı planlıyor. Bilgi merkezi (%52) ve bulut sunucuları (%48) ortasındaki istikrarın kapanmaya devam etmesiyle platform çeşitliliği 2022 boyunca genişlemeye devam edecek. Bu, kuruluşların %21’inin 2022’de bulutta barındırılan iş yüklerini muhafaza marifetini kurumsal data müdafaası için en değerli satın alma faktörü olarak değerlendirmesinin ve %39’unun IaaS/SaaS özelliklerinin Çağdaş Bilgi Muhafazanın belirleyici niteliği olduğuna inanmasının nedenlerinden biri.

“Hibrit BT mimarilerinin gücü, bulutta barındırılan altyapıyı kullanan Felaket Kurtarma ve bulut depolama aracılığıyla hem üretim hem de müdafaa stratejilerini yönlendiriyor” diyen Allan, “Modern Data Müdafaasına yatırım yapmanın yararları, gönül rahatlığına kavuşmanın, iş sürekliliğini sağlamanın ve müşteri inancını muhafazanın ötesindedir. Harcamaları stratejik dijital teşebbüslerle dengelemek için BT başkanları, mümkün olan en düşük maliyetle sağlam tahliller uygulamalıdır.” halinde konuştu.

Raporun başka değerli bulguları ortasında şunlar yer alıyor:

İşletmelerde kullanılabilirlik açığı var: Ankete katılanların %90’ı, beklenen Hizmet Düzeyi Mutabakatları ile üretkenliğe ne kadar çabuk geri dönebilecekleri ortasında bir kullanılabilirlik açığı olduğunu doğruladı. Bu oran, 2021’den beri %10 arttı.

Bilgi müdafaasız kaldı: Yedekleme, tüm data muhafaza stratejilerinin temeli olmasına karşın, global kuruluşların bilgilerinin %18’i yedeklenmedi ve bu nedenle büsbütün müdafaasız kaldı.

İnsan yanlışı çok fazla yaygın: İştirakçilerin ortalama %53’ü altyapı/ağ, sunucu donanımı ve yazılımında kesintiler yaşadığını söz ederek teknik arızaların kesinti mühletinin en sık nedeni olduğunu ortaya çıkardı. Ankete katılanların %46’sı bir yönetici yapılandırma yanılgısı olayları yaşarken, %49’u kazara silme, bilgilerin üzerine yazma yahut kullanıcıların neden olduğu bozulmalar nedeniyle engellendi.

Uzaktan çalışanları muhafaza: Kuruluşların sadece %25’i bir felaket sırasında kaynakları yine bağlamak için düzenlenmiş iş akışlarını kullanırken, %45’i kesinti durumunda uzaktan çalışan kaynakları yine bağlamak için evvelden tanımlanmış komut evraklarını çalıştırıyor ve %29’u kullanıcı temasını manuel olarak yine yapılandırıyor.

Ekonomik etkenler kritik olmaya devam ediyor: Bir kurumsal bilgi tahlili satın alırken en kıymetli faktörler kelam konusu olduğunda, BT önderlerinin %25’i tahlillerinin iktisadını güzelleştirmekle motive oluyor.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir